11-B ÖĞRENCİLERİNDEN BİTİRME TEZLERİ (EXTENDED ESSAY) İÇİN İLK ADIM

11-B öğrencilerinin “Extended Essay”leri (Bitirme Tezi) için ilk adımlar atıldı. Ders, konu ve supervisor seçimleri tamamlandı. Daha sonra akademik dürüstlük kapsamında kütüphane görevlimizin sunumunu izleyen 11-B öğrencilerimiz tez yazımı esnasında ihtiyaç duyacakları metin içi alıntı yapma ve kaynakça yazımı teknikleri konusunda bilgilendirildiler.