Aylık Tanıtım

Anaokullarımızda öğrencilerimizin yaş grupları gelişim seviyeleri göz önünde bulundurularak aylık tanıtım etkinliklerimiz planlanmaktadır.

Meslek Tanıtımları: Orta gruplarımız ile her ay merak ettikleri meslek dallarından seçilerek, süreç içerisinde farklı etkinliklerle pekiştirilerek oluşturulan tanıtımdır. Ben büyüyünce diye başlayan cümlelerinde, geleceğe dair fikirlerinin temellendirilmesinde, merak ettikleri soruların cevaplandırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Ülke Tanıtımları: Büyük yaş grup öğrencilerimiz ile her ay seçilmiş olan ülke etkinliklerine aktif katılım sağlanarak kültürler arası bilinci oluşturmak, dünya vatandaşı olarak çevresine saygı duymayı öğretmek başlıca hedeflerimizdendir. Bu tanıtımlarda seçilen ülkelerin özelliklerini yaparak, yaşayarak deneyimleme fırsatı bulmaktayız.

Hayvan Tanıtımları: Küçük yaş gruplarımızla doğanın bir parçası olan hayvanların özelliklerini öğrenmek amacıyla her ay hayvan tanıtımları yapmaktayız. Farklı etkinlik alanları ile pekiştirilerek canlılara saygı duymakta, hayvanların hayatımızdaki önemini öğrenerek çevreye duyarlı öğrenciler yetiştirmekteyiz.

Besteci Tanıtımları: Çocuklarımızın ritim duygusunu geliştirmek, grup çalışmalarında uyum sağlamak, dikkatini toplayabilme becerisini geliştirmek amacıyla uygulamış olduğumuz müzik derslerimiz de ünlü bestecileri tanıyarak onların hayatları ve yaratmış oldukları besteler hakkında bilgi edinmekteyiz.

Sanatçı Tanıtımları: Çocuklarımızın görme ve şekillendirme yeteneklerini geliştirmesi, yaratıcılık  ve heyecan gibi her türlü duyguyu sanata dönüştürmesi, ünlü ressamların hayatlarını, eserlerini tanıması ve uygulayabilmesi için sanatçı tanıtımları yapmaktayız.