Sağlık

SağlıkÖğretim yılı başında öğrenci sağlık bilgileri alınır. Öğrencilerimizin okulda yaşadığı sağlık sorunlarında veli ile iletişim kurulur. Acil müdahale gerektiren durumlarda veli ile temasa geçilerek en yakın sağlık kuruluşu ya da velinin tercih ettiği kuruma başvurulur.

Kış ve bahar aylarında yaşanan üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha fazla yayılmaması için doktor kontrolü ve ev istirahati önerilir.

Öğrencilerin okul saatine denk gelen ilaç dozları; veli iletişim defterine ve ilaç kutularının üzerine yazılarak bildirilmesi gerekmektedir.

Bulaşıcı hastalıklarda okul yönetimine mutlaka bilgi verilmesi gerekmektedir. Öğrencinin okula devamında doktorundan "okula gitmesinde sakınca yoktur" raporu ile gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

Sağlık

Sağlık

Sağlık