1. Sınıf

1.SINIF-OKUMA YAZMA

Kurumumuzda ilk okuma yazma dersinin amacı; öğrencilerimizde okuma ve yazma becerisini geliştirmektir. Öğrencilerimiz bu derslerle görüp izledikleri, dinledikleri, inceledikleri, okudukları ile ilgili anlama gücünü geliştirir. Görüp izlediklerini, dinlediklerini, incelediklerini, okuduklarını, düşündüklerini söz, yazı ve görselleri kullanarak anlatma becerisine sahip olurlar. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanma becerisi bu yıldan itibaren geliştirilmeye çalışılır. Bununla beraber kelime dağarcıkları zenginleştirilmeye çalışılır. Öğrencilerimiz düşünen, araştıran, sorgulayan bireyler olarak kendilerini sözlü ya da yazılı olarak ifade ederler.

HEDEFLERİMİZ

 • Öğrencilerimiz ilk okuma derslerinde sesleri ayırt eder, seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluştururlar.
 • Cümle okuma-yazma çalışmaları yapar ve cümlelerden metinler oluştururlar.
 • Dinleme ve izleme becerisini ve dinlediğini ve izlediğini anlama becerisini geliştirirler.
 • Okuma kurallarına uyarak okuduğu metni tam ve doğru olarak anlarlar.
 • Kitap okumaya istekli olurlar.
 • Şekil, sembol ve işaretleri tanırlar.
 • Görsel okuma ve görsel sunu becerisi geliştirirler.
 • Konuşma kurallarına uyarlar.
 • Yazma kurallarına uyarak yazma ile ilgili beceriler geliştirirler.
 • Defter ve kitaplarını düzenli kullanmaya özen gösterirler.
 • Anlamlı ve kurallı tümce oluşturarak anlam özelliklerine göre tümceler oluştururlar.
 • Noktalama işaretlerini kullanırlar.
 • Yazım kurallarına uyarlar.

1. SINIFLAR- HAYAT BİLGİSİ

Kurumumuzda Hayat Bilgisi dersinin amacı öğrencilere yaşamlarında ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmak; öğrencilerin bireysel ve toplumsal farkındalıklarını artırarak yaşadıkları topluma uyum sürecini hızlandırmaktır. Bunun yanında toplumsal kuralları öğrenip uygulayan, kendi haklarına sahip çıkan ve başkalarının haklarına saygı duyan, çevresine karşı duyarlı, evrensel düşünen, özgüveni yüksek, yaratıcı birey olma yolunda destek olabilmek, rehberlik edebilmektir.

HEDEFLERİMİZ

 • Hayat Bilgisi dersindeki hedefimiz; öğrencilerimizin sınıf ortamında öğrendiklerini gerçek yaşamda uygulayabilmelerini sağlamak, öğrenmekten keyif alan, kendisi ve toplumsal çevresiyle barışık olan öğrenci merkezli çalışmalar yaparak, çağın gerektirdiği bilgi donanımına sahip olan öğrenciler yetiştirmektir. Bunun için kendini tanıyan, eleştirel düşünen, saygılı bireyler olmalarının sağlanması hedeflenir.
 • Ayrıca çevre bilinci edinmiş, yaratıcı, araştırmacı, iyi bir tüketici olma becerisi kazanmış bireyler olmaları için çalışmalar yapılır. Vakitlerini geçirecekleri okul ortamında sahip olmaları gereken sınıf ve okul kuralları benimsetilir ve öğretmenler tarafından bu süreçte uygulamalar izlenir.
 • Öğrencilerimiz Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş, üretken, mutlu bireyler olurlar.

 

1. SINIFLAR MATEMATİK

Kurumumuzda Matematik dersinin amacı matematiğin hayattaki yerini ve önemini kavrayıp, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirerek, öğrencilerimizin hayatta karşılaşabileceği sorun ve problemleri en kısa yoldan çözüme kavuşturma becerisini geliştirmektir. Bu süreçte bilinenden bilinmeyene ilkesine uyarak hareket edilmekte, pratik zekâlarını geliştirici çalışmalar yapılmaktadır. Matematik Sınıfı araç gereçleriyle zihinsel gelişimlerinin ve işlem becerilerinin hızlandırılması üzerinde durulmaktadır. Öğrencilere matematik sevgisini aşılamak, matematikle olan ilişkilerine farklı bir boyut kazandırarak matematiği gerçekten seven, gerektiği zaman tüm matematiksel bilgileri kullanmayı bilen, matematikle uğraşmaktan zevk alan, her zaman, her yerde matematikle yaşamaktan keyif alan öğrenciler yetiştirmek amaç edinilmiştir.

HEDEFLERİMİZ

 • Öğrencilerimiz matematiğe karşı olumlu tutum geliştirir ve matematiğin önemini kavrarlar.
 • Zihinden hesaplamalar yaparlar.
 • Dört işlem becerisine sahip olurlar.
 • Problem kurarlar ve çözerler.
 • Matematik dersinde edinilen bilgi ve becerileri diğer derslerde kullanırlar.
 • Çalışmalarda düzenli dikkatli, sabırlı olabilmeyi öğrenirler.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünürler.
 • Karşılaştığı problemleri çözebilecek yöntemler geliştirirler.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.