Türkçe

Türkçe dersi kapsamında okuyan, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen, okumayı alışkanlık haline getirmiş, sözlü ve yazılı anlatımda Türkçeyi kurallarına uygun kullanma becerisi gelişmiş, Atatürkçü öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Tüm bu amaçlara ulaşmak için okulumuzda öğrencilerin okuma, dinleme, anlama, anlatma becerilerini kazanmalarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar, dil bilgisi etkinlikleriyle de desteklenmektedir.

Türkçe dersinde öğrencilerimizin kazanmalarını beklediğimiz temel beceriler şunlardır:

• Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma
• Eleştirel düşünme
• Yaratıcı düşünme
• İletişim kurma
• Problem çözme
• Araştırma
• Karar verme
• Bilgi teknolojilerini kullanma
• Girişimcilik
• Kişisel ve sosyal değerlere önem verme
• Estetik zevk kazanma
• Milli, manevi ve evrensel değerlere duyarlı olma

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.