Okul Müdürümüzden

Değerli Velilerimiz,

Eğitimin ailede başlayıp okulda devam ettiği gerçeğinden yola çıkarak bize emanet ettiğiniz çocuklarınızın geleceğini, beraber şekillendirebilmek adına birlikte hareket etmek her zaman ilk önceliğimizdir.

Gerçekleştirdiğimiz bu hayati görev için çocuklarımızın geleceğine ışık tutabilmek adına hep ve her zaman daha fazla çalışmak zorunda olduğumuzu bilerek, taşıdığımız sorumluluğun gücüyle daha güçlü adımlar atmak için yoldayız.

Küresel dünya düzeninin alışkanlıkları hızla değişirken görevimiz;  yetiştirmekte olduğumuz öğrenen bireylere yaşam becerilerini sağlayıp bu becerileri transfer edebilecek olanaklar yaratmaktır. Bilginin beceriyle harmanlanıp anlamlı bütünler oluşturduğu zamanları yaşıyoruz, yaşayacağız.

Bütün bunları dikkate alarak okulumuzda, Uluslararası Eğitim Modelleri içerisinde yer alan IB (PYP) eğitim sistemini uygulamaktayız. Eğitim- öğretimimizde ağırlıklı yabancı dil eğitimi(İngilizce), ek dil eğitimi (Fransızca, İspanyolca ve Almanca) verilmektedir, Bilişim teknolojileri adına; kodlama, robotik, maker space dersleri, Spor ve sanat dalları adına; dans, seramik, müzik ve sportif aktiviteler oldukça çeşitlendirilmiş olarak sunulmaktadır. Yeteneklerin fark edilmesi ve geliştirilmesi için sunulan kulüp etkinliklerimizin yanı sıra Nezaket ve Görgü Kuralları dersi günlük yaşam becerileri için oldukça önemli bir yer arz etmektedir.

Atatürk ilke ve inkılaplarını kendimize rehber alarak, demokratik yaşamı benimsemiş, ulusaldan yola çıkıp evrensel olana varma arzusuyla hareket ediyoruz. Kendini iyi yetiştiren, yeteneklerinin farkında olan, çağdaş, medeni, hoşgörülü, hayat boyu öğrenme duygusuna açık, dünya vatandaşları yetiştirebilmek en büyük arzumuzdur.

Bodrum’un en köklü kurumu, en modern kampüsünde bu ilkeler ışığında her geçen gün daha da güçlenerek eğitim-öğretime devam etmekteyiz.

Saygılarımla

Sibel TAŞKIN ARSLAN

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.