Uluslararası Eğitimi Nasıl Tanımlıyoruz?

Özel Marmara Koleji, dünya standartlarındaki eğitimi ile topluma hizmet veren, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla eğitim programları çerçevesinde işbirliği yapan ve ideal olanın arayışında olan bir “dünya okulu” dur. Bu nedenle, öğrencilerimizin sadece kendi toplulukları içinde değil uluslararası platformlarda da başarılı bireyler olmaları ana hedeflerimizden biridir. Bunu yapmak için akademik olarak başarılı öğrencileri yetiştirmek yeterli değildir. Bunun yanı sıra, uluslararası programlar, öğrencilerimizi sorumlu birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmek, dünyada ve ulusal arenada gerçekleşen güncel ilişkileri takip eden ve yaşam boyu öğrenen, farklı kültür ve yaklaşımlara saygılı bireyler olmalarını sağlamak ve kendi kişisel gelişimlerini güvence altına almak için gereklidir. Bu amaca ulaşmak için, Özel Marmara Koleji, 2008 yılında Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından böyle bir programın uygulanması için akredite edilmiş ve “Dünya Okulu” statüsü kazanmıştır. Programın iki yıllık bir süreyi kapsaması ve yaşam boyu öğrenme felsefesine dayanarak hazırlanması amacıyla Uluslararası Bakalorya Diploması Programı hayata geçirilmiştir. Akademik olarak motive edici olan IB Diploma Programı, uluslararası düzeyde iyi tanınan bir üniversite öncesi programı olmasının yanı sıra, Milli Eğitim müfredatıyla da uyumludur.

Öğrencileri, dünya çapında akranlarıyla işbirliği içinde proje yürüten ve uluslararası değerler taşıyan, farklılıklara saygı duyan ve kültürler arasındaki etkileşimleri tanıyan bireyler ve dünya vatandaşları olarak yetiştirme sürecidir. 

Uluslararası / kültürlerarası eğitim aşağıdaki gibi uygulanır: 

  • Öğrenciler, uluslararası ve kültürlerarası etkileşimler elde edecekleri etkinliklere ve değişim programlarına katılmaya teşvik edilir.
  • Öğrencilerin bu etkinliklerden yararlanabilmelerini sağlamak için ön çalışmalarla öğrencilerin farkındalığı artırılır. (Ön çalışmalar, farklı kültürlerin kitap, öykü, film ve resim gibi sanat eserlerinin karşılaştırılmasını içerir.)
  • ASİST, AFS ve ERASMUS gibi projelere katılarak yurt dışında deneyim kazanan öğrencilerin, özellikle kültürler arasındaki benzerlikler, farklılıklar ve etkileşimler hakkındaki deneyimlerini, gözlemlerini ve fikirlerini tüm okul topluluğuyla paylaşmaları sağlanır.
  • Müfredatta (ders içeriklerinde) ve projelerde kültürlerarası iletişim ve etkileşim gibi konular vurgulanır.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.