Sorgulama

Bodrum Özel Marmara İlkokulu, 21 Şubat 2019 yılında IB PYP programını uygulamaya hak kazanmış ve otorizasyonunu almış, dünya standartlarında bir okuldur.  Bodrum Özel Marmara Kolejinde IB PYP, anaokulu 3 yaştan başlayarak ilkokul 4. Sınıfın sonuna kadar uygulanmaktadır.

PYP, 3-12 yaş arasındaki çocuklar için anlamlı olan, onlara çekici gelen ve mücadele  etmelerine olanak sağlayan alanlar-üstü bir öğretim programı oluşturmak için, çeşitli ulusal sistemlerin en iyi araştırma ve uygulamalarından bir sentez oluşturmayı amaç edinmiştir. PYP, bilginin tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında uygun kavramların, becerilerin ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktır. Bu program, öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine, hem öğrencilerin, hem de öğretmenin aktif bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf ortamı yaratmayı hedeflemekte ve uluslararası bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığının ilköğretimin bütün yılları için şart koştuğu pek çok çalışma ünitesini genel bir “Sorgulama Programı”nda ele almanın, çalışmalarımıza fazladan bir genişlik ve derinlik kazandırarak aynı zamanda tekrarların da önüne geçtiğini görmekteyiz.

Ünite planları;  Tüm hedeflerimiz, MEB eğitim programının ilgili kazanımlarını kapsayan 6 tema altında düzenlenir.  bir “ana fikir” ve buna bağlı olarak öğrencinin sorgulayacağı ana hatlar çerçevesinde şekillenen ünitede; öğrenme ortamı öğrencinin bildikleri, merak ettikleri, araştırdıkları üzerine kuruludur. Sorgulamaya dayalı, çeşitli stratejilerin kullanıldığı ünite planlarında öğrencinin özne olması esas alınır.  Ünite planları sınıf zümre öğretmenleri ve branş öğretmenleri ile işbirliği içerisinde hazırlanır. Üniteler yaklaşık altı haftalık süreyi içermekte ve uygulama sonrasında yine tüm öğretmenlerin işbirliğiyle değerlendirilmektedir.

Ölçme-Değerlendirme; Ölçme-değerlendirme, öğretimin ve öğrenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Sonuç odaklı değerlendirmeden çok süreç odaklı değerlendirmeye önem verilir.  PYP’nin ölçme-değerlendirmesindeki temel amaç, öğrenme sürecine dair geri bildirimde bulunmaktır. Öğretmenler ve öğrenciler hem sonucu hem de süreci değerlendirirler.. Okulumuzda, öğretmenler  ihtiyaç duydukça, belli konularda desteğe ihtiyacı olan öğrencileri destek öğretmene yönlendirirler ve bu durum ailenin bilgisi dahilinde gerçekleşir.   Her dönemin sonunda MEB karnesiyle birlikte PYP Gelişim Raporları aile ile paylaşılır.

Sonuç değerlendirmesi, öğrencilerin anlayışlarının öğretmenler ve diğer öğrenciler tarafından kavranmasını amaçlar. Sonuç değerlendirmesi, öğretim ve öğrenme sürecinin doruk noktasıdır ve öğrencilere, öğrenilen şeyleri sergileme fırsatları sunar. Eş zamanlı olarak birçok unsuru ölçüp değerlendirebilir; öğrencinin öğrenme ve öğretim süreçlerine dair bilgiler sunar ve bunu geliştirir; ana fikrin anlaşılmasıyla ilgili ölçümler yapar ve de öğrencileri eyleme doğru yönlendirir.

Süreç değerlendirmesi, öğrenmedeki bir sonraki aşamanın planlanması için gerekli olan bilgileri sunar. Öğrenmeyle iç içe örülmüştür ve öğrencilerin zaten uzun zamandır bildikleri ve yapabildikleri şeylerin, öğretmenler ve diğer öğrenciler tarafından anlaşılmasını sağlar. Süreç değerlendirmesi ve öğretim doğrudan bağlantılıdır ve bilinçli bir şekilde işlevlerini beraber yerine getirirler. Süreç değerlendirmesi düzenli ve sık aralıklarla geri bildirimde bulunarak öğrenmeyi geliştirmeyi amaçlar.

Öğrencinin performansına dayalı biçimlendirici değerlendirmeye önem veren okulumuz;

 • Performans değerlendirme
 • Rubric (dereceli Puanlama Anahtarı)
 • Portfolyo
 • Yazılı sınavlar
 • Gelişim Raporları
 • Kendini değerlendirme (öğrenme günlükleri) gibi bir çok araç ve stratejiyle hem öğrenme süreci hem öğrenci hakkında düzenli olarak bilgi verir.

Velinin Rolü;   Çocuklarımızın öğrenme sürecinde hepimiz birer öğreneniz. Okul ortamında yukarıda söz ettiğimiz biçimde öğrenme fırsatları yarattığımız öğrencilerimize siz nasıl destek olmalısınız?

 • Onlara öğrenimleri hakkında soru sorunuz.
 • Öğrenme sorumluğunun onlarda olduğunu anımsatınız ve onların adına ödevlerini yapmayınız, yapmaları için yüreklendiriniz.
 • Kendilerini değerlendirmelerini sağlayınız.
 • Öğretmenlerin yönlendirmelerini takip ediniz.
 • Veli mektuplarınızı okuyunuz ve tema sonunda sizlere gönderilen Eylem  geri bildirim  formlarını doldurarak geri gönderiniz..
 • Çocuğunuzun öğretmen(ler)ine yukarıdaki dört konudan herhangi biri (okulun daha öğrenci merkezli ve sorgulamaya dayanan bir yaklaşım uygulamak için neler yaptığı) hakkında soru sormaktan çekinmeyiniz.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.