Yabancı Diller

MİSYONUMUZ :  Öğrencilerimizin, yabancı dil becerilerini geliştirerek yaşam boyu öğrenme süreci içinde kendilerini sözlü ve yazılı olarak etkin bir şekilde ifade etmelerini ve bu sayede onlara farklı kültürlerle tanışma imkanı sağlayarak birer dünya vatandaşı olmalarına katkıda bulunmaktır.

VİZYONUMUZ :  Ülkemizde ve dünyada saygınlığı kanıtlanmış bir üst öğretim kurumda mükemmel İngilizce dil becerileri ile fark edilen öğrenciler yetiştirmektir.

  • Marmara Eğitim Kurumlarında İngilizce öğretimi anaokulu 3 yaş döneminde başlar. Ana okul ve ilkokulda, erken yaştaki öğrencilerimize yabancı dil derslerinde, onları dili öğrenmeye heveslendirmek, güvenlerini geliştirmek ve  başarma duygusunu beslemek için oyunlara, şarkılara ve eğlenceli aktivitelere çok önem verilir. Yabancı dili oyunlar kullanılarak, yaparak ve yaşayarak keşfetmeleri  sağlanır.  Her sınıf düzeyinde Türk öğretmenlerin yanı sıra yabancı uyruklu öğretmenler de derslere girerler. İngilizce öğretmenleri ders ve ders dışında iletişim aracı olarak sadece İngilizceyi kullanır.
  • Bodrum Özel Marmara İlkokulumuzda 1.sınıfın öncelikle dinleme – anlama ve konuşma becerileri geliştirilir.  İkinci dönemden itibaren yazma becerilerine de yer verilir. Bu yıllarda öğrencilerin ana dillerini öğrendikleri gibi, doğal yollarla tekrarlayarak, taklit ederek öğrenmeleri sağlanır. Öğrencilerle oyun, şarkı, tekerleme ve diyalog çalışmaları yapılır.
  • Okulumuz 2. sınıfından itibaren,  öğrencilerimizin dinleme, anlama ve konuşma becerilerine ek olarak, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalara başlanır. Öğrenciler yaşlarına, ilgilerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak seçilen konular ile ilgili aktiviteler, şarkılar ve oyunlar oynayarak dili, öğrenci merkezli bir çerçevede kullanmaya başlarlar.
  • 3.sınıf sonuna kadar öğrencilerin İngilizceyi  bir iletişim aracı olarak kullanmaları için büyük çaba gösterilir.   Bu yılın sonuna kadar öğrencilerimizin, kendilerine güvenli ve daha rahat bir şekilde  dili kullanmaya başlamaları beklenir.   Öğrenciler, dili, yapıları veya dilbilgisi kuralları açıklanmadan öğrenirler. Öğrencilerimizi uluslararası düzeyde İngilizce bilgilerini sınamak için tüm dünyada geçerliliği ve güvenirliği olan ‘Cambridge Young Learners  English Test sınavlarına katılmalarını teşvik eder. Öğrencilerin 3. sınıfın sonunda STARTERS düzeyini yapabilecek seviyeye ulaşmaları beklenir
  •   4. sınıf sonuna kadar öğrencilerimiz, daha önce öğrendiklerini geliştirerek, dinleme, anlama, okuma, yazma ve konuşma becerilerini güçlendirirler. Yeni bilgilere, kendi dil becerilerini kullanarak ulaşmaları hedeflenir.  ‘Cambridge Young Learners  English Test’ MOVERS sınavını yapabilecek düzeye ulaşması amaçlanır.

Ayrıca, 4.sınıfta öğrencilerimiz okulumuzda öğretilen Almanca ya da Fransızca dillerinden birini seçerek 2.yabancı dil öğrenimine başlarlar.

Bodrum Marmara İlkokulu

Bodrum Marmara İlkokulu

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.